Over NISAV

Stichting NISAV ondersteunt bij het realiseren en exploiteren van sportaccommodaties.

Oprichting

Stichting NISAV is opgericht in 2021. Directe aanleiding hiervoor was de wens van de vier binnensportbonden voor badminton, handbal, basketbal en volleybal om hun achterban (de lokale sportverenigingen) te ondersteunen bij accommodatiezaken.

De bonden zien grote kansen voor lokale sportverenigingen om hun positie te versterken door meer zeggenschap te krijgen in en over de sporthallen waar zij hun activiteiten aanbieden.

Achtergrond

Meer weten over de oprichting van NISAV?
Download het pdf-bestand hieronder.

Doel

Het doel van NISAV is: bijdragen aan de totstandkoming en instandhouding van sportaccommodaties die voldoen aan de eisen en wensen van gebruikers die zijn aangesloten bij de nationale sportbonden NBB, NHV, Nevobo en Badminton Nederland.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bieden van ondersteuning aan aangesloten sportverenigingen van bovengenoemde bonden, bijvoorbeeld in de vorm van het opstellen van adviezen, plannen van aanpak en dergelijke.
  • Het organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen, workshops, scholingen, en alle andere activiteiten gericht op kennisoverdracht aangaande accommodatiezaken.
  • Het ontwikkelen van documenten, materialen en andere toepassingen die worden gebruikt bij deze activiteiten, zoals informatiebladen, voorlichtingsmateriaal, werkwijze-beschrijvingen, etc. 
  • Het bieden van ondersteuning aan andere organisaties en/of het aangaan van  samenwerkingsverbanden met andere organisaties die een soortgelijk doel beogen.

NISAV vervult de loketfunctie voor de achterban van de vier binnensportbonden en voor alle andere actoren in de markt van realisatie en exploitatie van sportaccommodaties.

Alle informatie over de diensten van NISAV vindt u op deze pagina.